Tjenester

Internkontroll

Internkontrollen omfatter de elektriske anleggene hos kunden i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

I hht Internkontrollforskriften:

«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette».

Internkontroll av elektriske anlegg er en avtale mellom kunde og og oss, der vi forestår en gjennomgang av det elektriske anlegget og utarbeider en årlig rapport med status for anleggene med forslag til forbedringer og vedlikehold, og eventuelle energieffektiviserende tiltak og hva som ellers ønskes av kunde.

Elkontroll og termografering

Sokna Elektro AS er sertifisert i henhold til NEK 405-4 kan tilby brannforebyggende el-kontroll av elektrisk installasjoner i bolig, landbruk og næringsbygg i henhold til NEK 405-2 og 3, og termografering i hht NEK 405-1

Elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann.

Den skal også avdekke eventuelle feil og mangler i det elektriske anlegget som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Vi er sertifisert til å forestå nevnte elkontroll.

Gjennomført kontroll, og godkjent anlegg gir grunnlag for rabatt på forsikringen.

Varmepumper

Vi kan tilby installasjon og service av varmepumper av godkjent varmepumpe-montør.

Vi forhandler anerkjente merkevarer som Mitsubishi, LG og Panasonic
Vi kan tilby service på de aller fleste merker.
Vi ønsker ikke å tilby installasjon og service på varmepumper med ukjente merker.

Feilsøking

Vi utfører feilsøking og utbedring av feil i elektriske anlegg i både boliger, landbruk og industri. Vi kan også bistå med utbedring av rapporter utstedt av Det Lokale Eltilsyn.

Vi bistår med feilsøking i landbruket, og har bred erfaring, spesielt på fjørfe.
Vi tilbyr jordfeilsøking, utbedring av feilskriv fra DLE.
Feilsøking og bytte av komponenter i boliger.

Fjørfe – Service og nybygg

Vi har bred erfaring med service for fjørfebransjen. Vi har mange års erfaring med rugeegg, oppavl, kylling, kalkun, rugeri og slakteri.

Gjennom vårt søsterselskap Fjørfespesialisten AS, kan vi besørge alle relevante deler.

Installasjon

Vi utfører installasjon på nybygg, utvidelse og endringer i ditt eksisterende anlegg.

Installasjon av brannalarmanlegg, innbruddsalarm
Installasjon av varmekilder som varmekabler, varmepumper, panelovner,
Skifte ut stikkontakter, montere lyskilder og brytere.
Installere downlights, smarthus-løsninger, strømstyringsystemer.
Bytte av sikringsskap, med automatsikringer/jordfeilautomater.